Bijstandsuitkering

Wanneer uw bijstandsuitkering om wat voor reden dan ook wordt beëindigd of wanneer u te maken krijgt met een terugvordering of een bestuurlijke boete, adviseert Advocaat Almere u om direct bezwaar te maken. Advocaat Almere helpt u hierbij graag. Vaak komen mensen voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking met een eigen bijdrage. In schrijnende gevallen wordt hiervan soms afgezien.

Tegen welke beslissing kunt u in bezwaar gaan?

Denk hierbij aan:

  • Een maatregel die vanuit de gemeente aan u wordt opgelegd (dit kan zijn een tijdelijke verlaging van uw uitkering);
  • Stopzetting van uw bijstandsuitkering;
  • Terugvordering van de bijstand door de gemeente;
  • Beslissingen over gezamenlijke huishouding (vermoeden van fraude);
  • Bestuurlijke boete.

De beslissingen van de gemeente krijgt u altijd op papier. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kan daartegen binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt. Tegen een beslissing op een bezwaarschrift kan in beroep worden gegaan bij de rechtbank, waarna zelf Hoger Beroep openstaat (bijvoorbeeld bij de Raad van State).

Advocaat Almere staat u graag bij.