Bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand is een voorziening voor noodzakelijke uitgaven die u door bijzondere omstandigheden niet kunt betalen.

Bijzondere bijstand
Voorbeelden van bijzondere bijstand zijn: contributie sportclub, wasmachine, de kosten voor thuiszorg of een aanpassing in huis.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen bij de gemeente waarin u woont. De gemeente toetst uw aanvraag en stelt vast of uw aanvraag noodzakelijk is.

Wordt uw aanvraag onverhoopt afgewezen, dan helpt Advocaat Almere u graag de beslissing aan te vechten via een bezwaarschrift.

Pro deo advocaat
In bijstandszaken helpt Advocaat Almere u in de meeste gevallen kosteloos. U heeft het namelijk al financieel krap. De advocaat zal een aanvraag voor u doen voor gesubsidieerde bijstand (pro deo).