Vervangende toestemming aanvraag paspoort

Ex weigert toestemming te geven

Wat nu als de ene ouder met gezag geen toestemming wil geven aan de andere gezaghebbende ouder voor het aanvragen van een paspoort voor het kind? Of als er geen contact meer bestaat met de andere gezaghebbende ouder en het niet mogelijk is zijn of haar toestemming én originele paspoort te overleggen?

In die situaties kan aan de rechter vervangende toestemming voor de weigerende ouder gevraagd worden.

Op grond van de Paspoortwet kan aan de rechter een verzoek worden gedaan om de vereiste verklaring van toestemming van de weigerende ouder te vervangen door een verklaring van de rechter. Dit verzoek dient ingediend te worden door de andere gezaghebbende ouder, of op verzoek van de minderjarige zelf als deze de leeftijd van zestien jaren inmiddels heeft bereikt.

De rechter zal vervolgens een beslissing nemen, die hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt. Nadat de rechter de vervangende toestemming heeft gegeven, kan uw vakantie alsnog doorgang vinden.

Na toewijzing van het verzoek door de rechter kan het paspoort dus ook zonder de toestemming van de andere ouder worden afgegeven, en kan de vakantie alsnog doorgang vinden.