Wapenvergunning

Een wapenvergunning kan niet alleen worden ingetrokken bij bepaalde gedragingen van de aanvragen of houder zelf, maar ook als derden die zich in de nabijheid van de aanvragen of houder bevinden de vrees voor misbruik doen ontstaan.

Wet wapens en munitie (Wwm)

Een wapenvergunning is gebaseerd op de Wet wapens en munitie (Wwm). Een wapenvergunning kan worden ingetrokken indien er  reden is om aan te nemen dat het hebben van wapens niet langer aan de houder kan worden toevertrouwd of indien er aanleiding is om aan te nemen dat er van de wapens (en/of munitie) misbruik zal worden gemaakt.

Vrees voor misbruik-criterium

Bij het beoordelen of er sprake is van een situatie waarbij het wapen niet langer meer aan de houder kan worden toevertrouwd en/of waarbij vrees is voor misbruik wordt gekeken naar:

  1. Strafrechtelijke veroordelingen of andere rechterlijke uitspraken van de aanvragen of houder van een wapenvergunning. Hierbij spelen ook zogenaamde transacties met het Openbaar Ministerie een rol.
  2. Andere omtrent de aanvrager of houder bekende feiten. Bij vrees voor misbruik op basis van andere, niet uit veroordelingen of transacties gebleken feiten, wordt onder andere gekeken naar sepots en processen-verbaal.

Bezwaar tegen intrekking van wapenvergunning

Wordt u geconfronteerd met een intrekking van de wapenvergunning dan helpt Advocaat Almere u graag met het instellen van administratief beroep (bezwaar).