WIA uitkering

WIA-UITKERING AFGEWEZEN?

Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV waarbij uw WIA-uitkering afgewezen is, dan kun u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

Het kan ook zijn dat uw WIA-uitkering niet afgewezen is, maar dat u het niet eens bent met de mate van arbeidsongeschiktheid (het arbeidsongeschiktheidspercentage). Ook dan kun u ook een bezwaarschrift indienen.

WIA bezwaar

Advocaat Almere helpt u graag bij het indienen van een bezwaarschrift tegen de beslissing waarbij uw WIA-uitkering afgewezen is. In de bezwaarprocedure onderzoekt UWV of de beslissing waarbij uw WIA-uitkering afgewezen is wel juist is. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend.

WIA beroep

Als het bezwaar tegen de beslissing van het UWV waarbij uw WIA-uitkering afgewezen is, ongegrond is verklaard kan daartegen een beroepschrift ingediend worden bij de rechtbank. Een beroepschrift moet binnen zes weken worden ingediend.

Wordt het beroepschrift tegen de beslissing van UWV waarbij uw WIA-uitkering afgewezen is door de rechtbank ook ongegrond verklaard, dan kan er nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Centrale Raad van Beroep.

Advocaat Almere helpt u graag bij het indienen van bezwaar, beroep en/of hoger beroep tegen de beslissing van UWV waarbij uw WIA-uitkering afgewezen is.

Pro deo advocaat WIA

Bij uitstek dit soort zaken hebben mensen het financieel moeilijk. Advocaat Almere vraagt voor u gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging / pro deo) aan. Dit betekent dat u slechts een eigen bijdrage verschuldigd bent.