WW uitkering

WW-UITKERING AFGEWEZEN OF INGETROKKEN?

Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV waarbij uw WW-uitkering afgewezen is, kunt u een bezwaarschrift indienen. Ook als uw WW-uitkering wordt ingetrokken kunt u hiertegen in bezwaar gaan. Advocaat Almere helpt u graag bij het indienen van het bezwaarschrift. Een bezwaarschrift tegen de beslissing van UWV moet binnen zes weken worden ingediend.

WW-uitkering afgewezen omdat niet is voldaan aan de voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, dient te zijn voldaan aan verschillende voorwaarden. Indien u niet hieraan voldoet, dan wordt de WW-uitkering afgewezen.

WW-uitkering afgewezen wegens verwijtbare werkloosheid

Als u verwijtbaar werkloos bent geworden zal de WW-uitkering ook afgewezen worden. Verwijtbaar werkloos bent u als u bijvoorbeeld op staande voet bent ontslagen. Een voorbeeld van een dringende reden is diefstal. Als u zelf ontslag heeft genomen dan kan UWV dit ook aanmerken als verwijtbare werkloosheid.

WW-uitkering afgewezen in bezwaar

Als het bezwaarschrift door UWVongegrond wordt verklaard dan kan daartegen binnen zes weken een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. Wordt het beroepschrift door de rechtbank ook ongegrond verklaard, dan kan er nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Centrale Raad van Beroep.

Advocaat Almere helpt u graag in bezwaar, beroep en/of hoger beroep.

Pro deo advocaat WW

Bij uitstek dit soort zaken hebben mensen het financieel moeilijk. Advocaat Almere vraagt voor u gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging / pro deo) aan. Dit betekent dat u slechts een eigen bijdrage verschuldigd bent.