Ziektewetuitkering

Ziektewetuitkering afgewezen of door het UWV beter verklaard?

Tegen een beslissing van UWV waarbij uw Ziektewetuitkering afgewezen is kan binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. Ook tegen de beslissing waarbij UWV u beter heeft verklaard kan bezwaar worden gemaakt (let op de termijnen).

Bezwaarschrift ongegrond verklaard

Wordt het bezwaarschrift tegen de beslissing van UWV waarbij uw Ziektewetuitkering afgewezen is ongegrond verklaard dan kan daartegen binnen zes weken een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. Wordt het beroepschrift tegen de afwijzing van de Ziektewetuitkering door de rechtbank ook ongegrond verklaard, dan kan er nog een hoger beroepschrift worden ingediend bij de Centrale Raad van Beroep.

Advocaat Almere helpt u graag in bezwaar, beroep en/of hoger beroep.

Pro deo advocaat WW

Bij uitstek dit soort zaken hebben mensen het financieel moeilijk. Advocaat Almere vraagt voor u gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging / pro deo) aan. Dit betekent dat u slechts een eigen bijdrage verschuldigd bent.