Advocaatkosten

Advocaat Almere werkt met een maximum prijs. Het voordeel hiervan is dat u vooraf weet waar u aan toe bent.

Voor mensen die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel toevoegingen genoemd) is de maximum prijs voor de advocaatkosten de hoogte van de eigen bijdrage.

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dan werkt advocaat Almere met een vooraf af te spreken maximum prijs aan advocaatkosten.

Bekijk de website van de Raad voor Rechtsbijstand om te controleren of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Deurwaarderskosten

Een overzicht van deurwaarderskosten treft u aan op de website van de beroepsvereniging van gerechtsdeurwaarders

Griffierecht

Een overzicht van de voor de verschillende procedures geldende griffierechten treft u aan op de website van De Rechtspraak.