Bezwaar Urgentie

Bezwaar afwijzing urgentieaanvraag toewijzing woning

Voor de gemeente Almere verzorgt Het Vierde Huis de administratieve afhandeling van urgentieaanvragen.

Indien de urgentieaanvraag wordt afgewezen kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.

Advocaat Almere helpt u graag bij het indienen van een bezwaarschrift (en indien dit wordt afgewezen, bij het opstellen van een beroepschrift).

Indien u daarvoor in aanmerking komt kan hiervoor een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand worden ingediend. U dient dan veelal slechts een eigen bijdrage te betalen.

Urgentie om sociale, medische of financiële redenen
Het kan voorkomen dat u op zeer korte termijn een (andere) woning nodig heeft. Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een urgentieverklaring. Voorrang krijgt u niet zomaar. Als de ene woningzoekende voorrang krijgt, moet een andere woningzoekende immers langer wachten. Wilt u urgentie aanvragen, dan moet u allereerst voldoen aan enkele praktische voorwaarden:

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel;
 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u staat ingeschreven als woningzoekende;
 • u heeft een positieve verhuurdersverklaring.

Een urgentieverklaring wordt alleen in uitzonderlijke en dringende situaties toegekend. Er moet sprake zijn van een noodsituatie. U bent niet zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van de situatie. U kunt de situatie ook niet zelf oplossen. Hieronder volgt een toelichting op elk criterium.

Noodsituatie
Een noodsituatie houdt het volgende in:

 • uw probleem heeft een directe relatie met uw woning of woonomgeving;
 • een (andere) zelfstandige sociale huurwoning moet de oplossing zijn voor de huidige noodsituatie;
 • uw huidige woning is niet geschikt (te maken) om het probleem te verhelpen;
 • de noodsituatie is zo ernstig dat het onverantwoord is deze langer dan enkele maanden te laten voortbestaan;

Eigen verantwoordelijkheid
Eigen verantwoordelijkheid houdt het volgende in:

 • u bent niet verwijtbaar verantwoordelijk voor het ontstaan van het probleem;
 • de noodsituatie was niet te voorzien. U was niet in staat op tijd andere maatregelen te treffen;

Zelfredzaamheid
U bent niet zelfredzaam in de volgende gevallen:

 • uw verzamelinkomen en uw eventuele vermogen zijn onvoldoende om zelf een huur- of koopwoning te betrekken op de particuliere markt (uw verzamelinkomen ligt onder de €35.739, prijspeil 2016);
 • u reageert wel op passende lotingwoningen maar u bent nog niet ingeloot;
 • u heeft geen mogelijkheid om onzelfstandige woonruimte (een kamer) te gaan bewonen.